1. Zonnewarmte
  2. >
  3. Deelnemen
  4. >
  5. Het Huisdossier
  6. >
  7. Huisdossier-Rekenmodule: wat is er...

Huisdossier-Rekenmodule: wat is er gewijzigd? (changelog)

Datum Waar Wat Gevolgen
1 maart 2023
Bijlage 5 - paragraaf 'Overzicht elektriciteit jaarlijkse variabele kosten (5.2b)' - rij 'Elektriciteit variabele kosten huidige situatie, totaal'
Foutieve verwijzing in 3e kolom hersteld.
Een afwijkend elektra tarief werd niet goed doorberekend waardoor elektra bedragen (o.a. op Samenvatting en Hoofdblad) nu anders kunnen zijn.
2 maart 2023
Bijlage 3 - paragraaf 'Budget Warmtebesparing' - rij 'Benodigde aardgasbesparing qua verwarming, door Budget Warmtebesparing'
Formule voor de berekening is iets gewijzigd, om extreme waarden te voorkomen.
Benodigde warmtebesparing, en daarmee ook budget warmtebesparing, kunnen in extreme situaties (bij zeer hoge schilindicatoren) nu wat lager uitvallen.
30 maart 2023
Samenvatting - Blok B
Bovenin Blok B is een rij toegevoegd met links hoeveel PVT-panelen er passen en rechts hoeveel hoeveel PVT-panelen er nodig zijn.
Geen
30 maart 2023
Bijlage 2 - Schatting huidige schilindicator - Stookgedrag correctie factor
Het effect van hoe hoog de thermostaat staat is licht gewijzigd om beter aan te laten sluiten op de inzichten uit de praktijk.
De schilindicator valt in de meeste gevallen iets lager uit.
30 maart 2023
HD invoer - Hoofdstuk 3 - Bouwlagen en bijgebouwen (potentieel) verwarmd
Bij de vraag "Op de dagen dat in het gebouw de hoofdverwarming aan staat, worden dan ook één of meer vertrekken van deze bouwlaag verwarmd" zijn extra - dus genuanceerde - antwoord opties toegevoegd omdat dit veld erg veel effect heeft op de berekening van de schilindicator en een nuance hier forse gevolgen kan hebben voor het isolatiebudget.
Geen direct effect. De extra opties bieden de mogelijkheid om reeds ingevulde waarden in dit deel van HD invoer wat te verfijnen, waardoor de schatting van de huidige schilindicator verbetert.
3 april 2023
Samenvatting - Blok C
De cache voor het aantal PVT-panelen en/of het aantal kW warmtepomp werd soms niet ververst. Dit is nu opgelost.
Het kan zijn dat, bij hernieuwd inloggen, deze getallen anders zijn dan voorheen.
3 april 2023
Samenvatting - Blok C
Het bedrag 'investering warmtepomp' werd in dit veld onjuist gepresenteerd. Dit is nu opgelost. In overige berekeningen stond het overigens wel goed.
Het kan zijn dat, bij hernieuwd inloggen, dit bedrag anders is dan voorheen.
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
De ondergrens voor een boilervat is verlaagd van 120 naar 100 liter en de bovengrens is verhoogd van 240 naar 360 liter.
De éénpersoons huishoudens en de vijf- of meer persoons huishoudens treffen een andere capaciteit (en dus ook bedrag) aan voor boilervat.
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
De grondslag voor de berekening van "Beoogde m3 aardgas besparing voor ruimteverwarming" (door isolatie & warmte-terugwin-ventilatie) is versimpeld
Voor het scenario 'Huidige bewoning' heeft dit geen gevolgen. In het scenario 'Standaard bewoning' valt deze aardgasbesparing door de nieuwe grondslag wat lager uit dan voorheen. Ook is (daardoor) de resterende warmtevraag wat hoger, waardoor enerzijds de 'Beoogde verlaging jaarlijkse aardgaskosten' wat lager uitvalt en anderzijds de benodigde capaciteit warmtepomp en PVT-panelen wat hoger uitvalt.
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
ISDE subsidie op isolatiemaatregelen is verlaagd van 30% naar 15%.
Het 'maandlastenneutraal budget isolatie & warmte-terugwin-ventilatie' valt wat lager uit.
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
Er zat een fout in de berekening van de benodigde warmtepomp capaciteit. Deze is opgelost.
De benodigde warmtepomp capaciteit is aangepast en valt in de meeste gevallen lager uit.
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
Er ontbrak een veiligheidsmarge op de benodigde capaciteit voor zowel warmtepomp als PVT-panelen. Deze is nu wel doorgevoerd.
De benodigde capaciteit voor warmtepomp (WP) en PVT-panelen valt daardoor in sommige gevallen wat hoger uit; niet in alle gevallen want in de vertaling van benodigde capaciteit naar geadviseerde capaciteit zijn er vaak afrondingen (immers, je kunt geen halve PVT-panelen aanschaffen en WP-capaciteit gaat in stappen van 0,5 kW omhoog).
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
Woordgebruik en (tabel-) nummering is op enkele plaatsen aangepast.
-
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
De (op het Hoofdblad instelbare) keuzevelden 'Gewenste capaciteit warmtepomp en boilervat' en 'Gewenste capaciteit PVT-panelen' zijn samengevoegd tot één keuzeveld genaamd 'Hoe wil je dat de opwekinstallatie wordt berekend'.
Voor alle Huisdossiers waar voor gewenste capaciteit warmtepomp en boilervat de optie 'voldoende voor huidig gebruik' was gekozen en voor gewenste capaciteit PVT-panelen 'voldoende voor standaard gemiddeld gebruik', of andersom, is de nieuwe gecombineerde keuze op de default waarde 'huidige bewoning' gezet. Naar wens kan deze weer worden gewijzigd naar 'standaard bewoning'. Als je in beide keuzevelden 'standaard gemiddeld gebruik' had gekozen, heeft het nieuwe keuzeveld ook deze waarde.
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
Bij het (op het Hoofdblad instelbare) keuzeveld 'wat wil je isoleren' zijn de opties hernoemd tot resp. 'Geschikt voor huidige bewoning; dus primair de (vaak) verwarmde ruimtes, incl. de woonkamerverdieping' en 'Geschikt voor standaard bewoning; dus hele woningschil, incl. niet- (vaak) verwarmde ruimtes'.
-
25 april 2023
Samenvatting, Hoofdblad en Bijlagen
Het (op het Hoofdblad instelbare) keuzeveld 'Voor welk type bewoning wil je alles berekenen (tenzij anders aangegeven)' is nieuw; deze staat default op 'Huidige bewoning' en je kunt dit wijzigen naar 'Standaard bewoning'. Hierop worden alle overige berekeningen (anders dan isoleren en opwekpakket) gebaseerd. Als je deze op 'Standaard bewoning' zet, dan worden de keuzevelden 'Wat wil je isoleren' en 'Hoe wil je dat de opwekinstallatie wordt berekend' automatisch ook op 'Standaard bewoning' gezet.
Dit heeft vooral invloed op de berekening van de zonnewarmtebundel.

Wat is het Huisdossier?

Het Huisdossier is een online overzicht van allerlei zaken die met je woning te maken hebben. Het is een belangrijk onderdeel van het zonnewarmte-project. Op basis

Lees verder »

cft-topic-template