Over ons

   

Stichting Zonnewarmte.NL, voorheen SpaarGas, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het buurtwarmteproject Zonnewarmte Ramplaankwartier. 

Het projectteam bestaat nu (november 2022) uit tien personen, waaronder deskundige wijkbewoners en afgevaardigden van gemeente Haarlem. De stichting heeft een stuurgroep waarin onder meer ambtenaren van de gemeente Haarlem en leden van de Wijkraad Ramplaankwartier zitten. 

Wijkraad Ramplaankwartier

De wijkraad maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Zij is betrokken om namens bewoners van de wijk ‘feeling’ te houden met het project, zodat ze keuzes voor de route naar het zonnewarmtenet kan toetsen aan de vijf uitgangspunten.

Gemeente Haarlem

Het zonnewarmteproject wordt in samenwerking met de gemeente uitgevoerd. Gemeente Haarlem ondersteunt in raad en daad op allerlei gebied. Een aantal gemeente-ambtenaren werkt mee in het projectteam of zit in de stuurgroep.