1. Home
  2. /
  3. Zonnewarmte
  4. /
  5. Over ons
  6. /
  7. De organisatie
  8. /
  9. Hoe ziet de huidige...

Hoe ziet de huidige organisatiestructuur van het project eruit?

De huidige projectstructuur: Project en ontwikkeling
Projectstructuur

Stichting Zonnewarmte.NL

Stichting Zonnewarmte.NL (voorheen Stichting SpaarGas) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het buurtwarmteproject voor het Ramplaankwartier. De stichting heeft een stuurgroep waarin onder meer ambtenaren van de gemeente Haarlem en leden van de Wijkraad Ramplaankwartier zitten. Kijk hier voor een volledig overzicht van team- en stuurgroepleden.

Wijk Ramplaankwartier

De wijkraad maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Zij is betrokken om namens bewoners van de wijk ‘feeling’ te houden met het project, zodat ze keuzes voor de route naar het zonnewarmtenet kan toetsen aan de vijf uitgangspunten voor het project Zonnewarmte Ramplaankwartier.

Gemeente Haarlem

Gemeente maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Zij is betrokken als financier van de ontwikkelfase van het Zonnewarmte Ramplaankwartier project. Daarnaast heeft gemeente toegang tot financieringsbronnen voor de uitvoeringsfase van het project. Zo ligt er een voorlopig aanbod van de Bank Nederlandse Gemeenten voor een lening met een lage rentevoet aan de Zonnewarmte buurtnet B.V. in oprichting. Daarnaast beschikt gemeente over kennis over aanbestedingen, over werkzaamheden in de openbare ruimte en denkt ze mee hoe het zonnewarmtenet kan worden opgeschaald naar andere wijken.

Wie zijn wij?

Het team We stellen ons graag aan je voor. Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen met individuele leden van het

Lees verder »

Wie zijn onze partners?

Om het zonnewarmtenet voor het Ramplaankwartier mogelijk te maken werkt Zonnewarmte Ramplaankwartier samen met de volgende kernpartners: Bewoners uit het Ramplaankwartier Overstappen van verwarmen met

Lees verder »

Waar werken we naartoe?

In de voorbereidingen op het aanleggen van het buurtwarmtenet en de toekomstige aansluiting van woningen op dit warmtenet, werken we toe naar de volgende mijlpalen:

Lees verder »

cft-topic-template

oops found 2 categories. Expect 1