1. Zonnewarmte
 2. >
 3. Over ons
 4. >
 5. Ons verhaal
 6. >
 7. Welk pad hebben we...

Welk pad hebben we afgelegd?

Een aantal jaar geleden is door bewoners van het Ramplaankwartier het zonnedak op de Fablohal gerealiseerd, dit project heette DE Ramplaan. Sindsdien leveren meer dan 1300 zonnepanelen groene stroom aan 200 huishoudens in de wijk. Sinds 2017 zetten we als wijk de weg naar een duurzame wijk voort onder de naam SpaarGas, inmiddels hernoemd naar Zonnewarmte Ramplaankwartier. Met Zonnewarmte Ramplaankwartier willen we, samen met de gemeente, zorgen voor het aardgasvrij, en dus duurzaam, verwarmen van onze woningen.

Medio 2017 zijn de eerste brainstorms gehouden over het project Zonnewarmte Ramplaankwartier. Zonnewarmte Ramplaankwartier is ontstaan uit Stichting DE Ramplaan en de wijkraad, waarbij nauw wordt samengewerkt met gemeente Haarlem.

In 2018 is een eerste onderzoek gedaan naar een duurzame manier van verwarmen van de wijk door een consortium van bedrijven onder leiding van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit (TU) Delft.

In 2019 is daar vervolgens een gedetailleerd plan van gemaakt. Sinds eind 2019 is er een technisch en financieel haalbaar, betaalbaar en duurzaam verwarmingsplan voor de hele wijk.

In 2020 en 2021 is het Zonnewarmte Ramplaankwartier projectteam geleidelijk uitgebreid van vier naar acht personen. Dit team heeft gewerkt aan het verder uitvoeringsgereed maken van het project. De gemeente Haarlem en provincie Noord Holland hebben sinds voorjaar 2021 een subsidie verstrekt ter waarde van ongeveer 1,0 fte; in de jaren daarvoor werd door hen ook al een kleinere subsidie verstrekt voor de onderzoeksfase. 

Dat heeft onder meer geleid tot:

 • Een Business Case voor bewoners en het Wijkenergiebedrijf, beiden zijn gevalideerd door adviesbureau Fakton Energy.
 • Een overzicht van kansrijke leningen en subsidies voor de financiering van de investering door project en gebouweigenaren.
 • Betrokkenheid van wijkbewoners bij het project door middel van regelmatige bijeenkomsten.  Continue informatieverstrekking over de voortgang van het project.
 • Meer dan 300 huishoudens tekenden een intentieverklaring waarin zij aangaven mee te willen doen aan het project.
 • Een hulpmiddel waarmee we projectrisico’s kunnen beheersen.
 • Een actieve pool van energie- en straatcoaches die wijkbewoners ondersteunen met het invullen van het Huisdossier.
 • Een subsidieaanvraag van 4 miljoen euro bij het Programma Aardgasvrije Wijken.

Waar werken we naartoe?

In de voorbereidingen op het aanleggen van het buurtwarmtenet en de toekomstige aansluiting van woningen op dit warmtenet, werken we toe naar de volgende mijlpalen:

Lees verder »

cft-topic-template