1. Home
  2. /
  3. Zonnewarmte
  4. /
  5. Over ons
  6. /
  7. Ons verhaal
  8. /
  9. Waar werken we naartoe?

Waar werken we naartoe?

In de voorbereidingen op het aanleggen van het buurtwarmtenet en de toekomstige aansluiting van woningen op dit warmtenet, werken we toe naar de volgende mijlpalen:

De eerste belangrijke mijlpaal, gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2022, was een positief besluit van het Rijk om een subsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) toe te kennen. 

De tweede belangrijke mijlpaal is dat de Rekenmodule gereed is waarmee per woning waarvoor een Huisdossier is ingevuld inzichtelijk wordt wat deelname aan het project financieel en praktisch betekent. 

De derde belangrijke mijlpaal is het opstellen van de organisatorische en technische specificaties, met het eindbeeld voor ogen om stapsgewijs woningen aan te sluiten op een buurtwarmtenet. 

De vierde belangrijke mijlpaal is het oprichten van de rechtspersonen Zonnewarmte buurtcoöperatie en de Zonnewarmte buurtnet B.V. Dit omvat het verder uitwerken van de organisatie en de organisatorische en juridische inrichting van het warmtenet.

De vijfde belangrijke mijlpaal betreft het voorbereiden en succesvol doorlopen van de aanbesteding van het buurtwarmtenet zodat het definitieve ontwerp van het buurtwarmtenet en de benodigde investering voor de aanleg van het buurtwarmtenet passen binnen de eind 2021 opgestelde business case voor de Zonnewarmte buurtnet B.V.

Een zesde belangrijke mijlpaal is dat de Bank Nederlandse Gemeenten een lening met een lage rentevoet aan de Zonnewarmte buurtnet B.V. heeft verstrekt. Een gunstige uitkomst van de hiervoor genoemde mijlpalen is hiervoor een randvoorwaarde.

Een zevende belangrijke mijlpaal is dat bij voldoende woningen (minimaal 200 in een straal van 600 tot 800 woningen) voldoende energie-opwek oppervlak in de vorm van PVT-panelen (gemiddeld 12m2 per woning), een warmtepomp en een boilervat is geïnstalleerd. Deze woningen zijn dan klaar om aan te sluiten op het buurtwarmtenet en dan kan de aanleg van een eerste put voor warmte- en koudeopslag (WKO) van start gaan. Zo’n open bodemenergiesysteem met een warme en een koude bron wordt een WKO-doublet genoemd.

cft-topic-template