Update 12 mei 2023

Hoe staat het project ervoor? pilot inkoop PVT en warmtepomp

Het zonnewarmteproject vordert gestaag. In deze nieuwsflits een update over de pilotronde inkoop PVT-panelen en warmtepompen:

Even een introductie voor de mensen die nog niet de beschikking hebben over hun eigen Huisdossier-Rekenmodule:

na het invullen van de benodigde gegevens in je Huisdossier over je woning en je energiegebruik rolt er een inschatting uit van wat deelname in jouw situatie financieel en praktisch betekent. Dit is de Huisdossier-Rekenmodule.

In deze Rekenmodule zie je o.a. dit overzicht:

  • een inschatting van je huidige kosten voor elektriciteit en gas,
  • een inschatting van je maand/jaarlasten voor elektriciteit en warmte inclusief wat je hebt geïnvesteerd in PVT-panelen, een water/water-warmtepomp, in de situatie dat je aangesloten bent op het buurtwarmtenet,
  • een inschatting hoeveel PVT-panelen jouw huishouden nodig heeft,
  • en welke capaciteit jouw water/water-warmtepomp moet hebben.

Je kunt op de samenvatting van de Rekenmodule je (vrijblijvend) opgeven voor de lijst ‘maatwerkadvies’ en voor de lijst ‘inkoopronde (pilot) van de opwekinstallaties: PVT-panelen en warmtepomp’.

Hoe gaat het met de pilot inkoopronde voor PVT en warmtepomp?

Op deze lijst staan inmiddels ruim honderd wijkbewoners. We hebben goed en regelmatig contact met installatiebedrijf Klomp BV dat ervaring heeft met het installeren van PVT-panelen en de bijpassende warmtepompen. Zij zijn geïnteresseerd en deskundig en zijn momenteel onze Rekenmodule en hun eigen manier van de juiste installatie berekenen naast elkaar aan het leggen. Daarna gaan ze bij een klein aantal woningen langs om de situatie ter plekke te bekijken en voor deze woningen de juiste opwekinstallaties te berekenen en na akkoord van de definitieve offerte te bestellen en na levering te installeren.

Door eerst een paar woningen te doen, worden kinderziektes ontdekt, kennis en ervaring opgedaan en de procedure getoetst. Deze woningen worden daarna voorbeeldwoningen en kunnen worden bezocht door wijkbewoners. Zo kun je zien hoe alles eruitziet, wat het formaat is, etc. Deze voorbeeldwoningen zijn al gekozen. 

Zogauw het kan, laten we alle mensen op de lijst weten dat zij ook een afspraak kunnen maken met Klomp BV. Wil je weten hoe wij deze pilot inkoopronde voor ons zien? Kijk hier.

We weten nog niet wanneer e.e.a. gaat gebeuren, ook over de levertijden hebben wij nu nog geen informatie. Zogauw we meer weten, laten we dat weten.

Lees hier relevante vragen en antwoorden.

gerelateerde artikelen