Wat kost deelname?

Aan deelname aan Zonnewarmte Ramplaankwartier zijn kosten verbonden: er wordt een zonnewarmtenet aangelegd, dat zijn collectieve kosten, en je moet je woning gereed maken voor aansluiting op het zonnewarmtenet, dat zijn individuele kosten. Er zijn eenmalige kosten en doorlopende kosten. Het uitgangspunt van Zonnewarmte Ramplaankwartier is dat je maandlasten voor energie (elektra en warmte) inclusief de (afbetaling van de) benodigde investeringen niet hoger worden dan je huidige maandlasten. Dit bereiken we doordat:

  • de investeringen die nodig zijn voor je woning worden gecompenseerd door de besparing op je gasrekening.
  • je gebruik kunt maken van subsidies en leningen met gunstige voorwaarden.

Individuele kosten
Het uiteindelijke doel is om – als je wilt – je woning van het aardgas te kunnen halen (lees hier meer over deelname en wat dit inhoudt). Daarvoor zijn alle genoemde maatregelen nodig, waaronder ook het voldoende isoleren van je woning. De deelnemer betaalt hiervoor zelf. 

Op basis van een ingevuld Huisdossier en de bijbehorende Rekenmodule krijg je een kostenraming, waarin je een beeld krijgt van de geschatte investeringen. Dit overzicht geeft een inschatting van de eenmalige kosten voor elk van de afzonderlijke maatregelen die nodig zijn om om je woning uiteindelijk van het gas af te krijgen en de doorlopende kosten om, eenmaal aangesloten op het buurtwarmtenet, je woning te verwarmen en te koelen. 

Eenmalige kosten
De kostenraming in de Huisdossier-Rekenmodule is een inschatting van de investering die nodig is om de woning op het gewenste isolatieniveau te krijgen, de PVT-panelen, warmtepomp en boilervat, enkele andere ingrepen zoals elektrisch koken en de aansluitkosten op het buurtwarmtenet. 

Uit de Rekenmodule rolt een kostenraming voor elk van de maatregelen; voor het onderdeel isolatie en warmte-terugwin-ventilatie toont de Rekenmodule slechts het budget waarmee je dit onderdeel maandlastenneutraal kunt uitvoeren. Een isolatieadvies kan dit budget vertalen in een concrete lijst isolatiemaatregelen, inclusief bijbehorende kostenraming. De adviseur kan, indien gewenst, vrijblijvend offertes aanbieden zodat je voor een aantal isolatiemaatregelen een beeld krijgt hoe je dit budget zo kosteneffectief mogelijk kan inzetten. 

Een deel van de eenmalige individuele kosten wordt gesubsidieerd. Kijk hiervoor op de subsidiepagina. De resterende eenmalige individuele kosten kunnen op verschillende manieren gefinancierd worden:

  • uit eigen middelen, zoals spaargeld;
  • door middel van leningen. Kijk hiervoor op de pagina over financieren

Doorlopende kosten
Als doorlopende kosten betaal je als bewoner:

  • jaarlijks vastrecht als je bent aangesloten op het buurtwarmtenet. Dit betreft de zonnewarmtebundel: een bedrag dat deelnemers betalen voor opslag van warmte in de wko en het buurtwarmtenet.
  • jaarlijkse lidmaatschapskosten van €12,- per jaar voor de Zonnewarmte buurtcoöperatie.
  • Daarnaast blijf je aangesloten op het elektriciteitsnet en betaal je de energiemaatschappij de gebruikelijke kosten. 

Deze onderdelen vind je terug in de Huisdossier-Rekenmodule. 

Collectieve kosten
Het collectieve (gemeenschappelijke) deel van het zonnewarmtenet bestaat onder meer uit de putten voor warmte- en koudeopslag (wko), het leidingennetwerk voor transport van het warme en koude water en andere onderdelen die zich in de publieke ruimte bevinden. Ook organisatiekosten vallen onder het gemeenschappelijke deel. Dit deel wordt gefinancierd uit een subsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en via een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor deze lening staat Gemeente Haarlem garant. De doorlopende kosten van de Zonnewarmte buurtnet B.V., zoals onderhouds- en organisatiekosten en de rente en aflossing van deze lening, worden betaald uit het vastrecht dat alle bewoners jaarlijks betalen aan de Zonnewarmte buurtnet B.V. Jouw deel van het vastrecht vind je terug in de Huisdossier-Rekenmodule. 

Hoe groot is de investering?

Voor een gemiddelde woning in de buurt met twee bewoners, een woonoppervlak van 110m2, een (pre-corona) aardgasverbruik van 1.400m3 per jaar (ongeveer label E) en een beschikbaar dakoppervlak

Lees verder »

cft-topic-template