Van welke subsidies kan ik gebruik maken?

ISDE Subsidie
In verreweg de meeste situaties is voor de investeringen die nodig zijn binnen het zonnewarmteproject de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) de belangrijkste (en enige) subsidie. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • Isoleren: gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloerisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.
  • De aanschaf van een warmtepomp.
  • De aansluitkosten op het warmtenet.

Hoeveel krijg ik vergoed?
De subsidie verschilt per maatregel en is te vinden in onderstaand overzicht.

MaatregelISDE subsidieVoorwaarden
IsolerenOngeveer 25-30%De ISDE subsidie voor isolatiemaatregelen is ongeveer 25-30%, mits het in combinatie wordt gedaan met een andere energiebesparende maatregel. Dit kan een tweede isolatiemaatregel zijn, maar ook de warmtepomp valt hier bijvoorbeeld onder. Als je maar 1 maatregel neemt, dan is de subsidie ongeveer 15%. Het percentage is ‘ongeveer’ omdat de subsidiegrondslag voor alle vormen van isolatie een bedrag per vierkante meter is, bijvoorbeeld het aantal vierkante meters dakisolatie. Per type isolatie is een subsidiebedrag bepaald en worden er voorwaarden gesteld aan de isolatiewaarde van het gekozen materiaal en de minimale diktes. Ook geldt er een minimum te isoleren oppervlakte als voorwaarde voor de subsidie. Een volledig overzicht is hier te vinden. Je kunt een adviseur of een installateur om meer informatie vragen.

Het is belangrijk om te realiseren dat als isolatiemaatregelen onderdeel zijn van een grotere verbouwing, de 25-30% niet gehaald zal worden. De 25-30% is een vuistregel voor alleen het materiaal voor isolatiemaatregelen.

WarmtepompEUR 4.425De ISDE subsidie voor de warmtepomp is een vast bedrag die per type warmtepomp verschilt. De voorwaarden zijn hier te vinden en een tarievenlijst is hier te vinden. De water-water (of bodem-) warmtepompen die geschikt zijn voor het zonnewarmtenet krijgen vanaf 1-1-24 allen een subsidie van EUR 4.425, mits het een A++ warmtepomp is. Daarom hebben we dit bedrag in de kostenraming in de Huisdossier-Rekenmodule opgenomen.
Aansluiting op warmtenetEUR 3.775

De subsidie voor de aansluiting op het warmtenet is een vast bedrag van € 3.775. De aansluitkosten in het zonnewarmteproject zijn precies deze € 3.775. De voorwaarden en meer details zijn hier te vinden.

Elektrische kookvoorzieningEUR
400
Er is een vast bedrag van EUR 400 ISDE subsidie voor het overgaan op elektrisch koken. De subsidie is voor een kookplaat en aanpassingen in de meterkast en/of leidingen trekken. Let op: de subsidie wordt alleen uitgekeerd als de bewoner al is aangesloten op het warmtenet.

bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde

Hoe vraag ik ISDE subsidie aan?
De ISDE subsidie kan pas worden aangevraagd nadat de maatregelen zijn uitgevoerd door een installateur. De belangrijkste bewijzen die je moet tonen zijn de facturen van de installateurs en de betaalbewijzen. Zelf uitgevoerde isolatiemaatregelen komen niet in aanmerking voor ISDE subsidie.

Er is een aantal opties voor de aanvraag van de ISDE subsidie:

  • Zelf doen. Dit kan via het e-loket van RVO. Hiervoor is een Digid nodig en alle documentatie (facturen, betaalbewijzen) in digitale vorm.
  • Laten doen. Hiervoor zijn verschillende opties:
    • Online bemiddelaars zoals Simpelsubsidies.nl.
    • Via de Inter Adviesgroep in Haarlem. Zonnewarmte werkt met deze financiële dienstverlener samen. De Inter Adviesgroep kan ook adviseren over de financiering en hierin de subsidieaanvragen meenemen. Voor een vrijblijvend intakegesprek klik hier.

Andere subsidies
Iedere situatie is anders, en daarom is het goed om de Subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te raadplegen. Geef onder het kopje “Ik zoek geld voor” als optie “Energie besparen”. Mogelijk dat hier nog andere subsidies naar voren komen, bijvoorbeeld voor verenigingen van eigenaren (VvE’s) of voor zakelijke gebruikers.

Wat kost deelname?

Aan deelname aan Zonnewarmte Ramplaankwartier zijn kosten verbonden: er wordt een zonnewarmtenet aangelegd, dat zijn collectieve kosten, en je moet je woning gereed maken voor

Lees verder »

Hoe groot is de investering?

Voor een gemiddelde woning in de buurt met twee bewoners, een woonoppervlak van 110m2, een (pre-corona) aardgasverbruik van 1.400m3 per jaar (ongeveer label E) en een beschikbaar dakoppervlak

Lees verder »

cft-topic-template