Hoe wordt omgegaan met prijsverschillen die kunnen ontstaan tussen verschillende rondes (bij inkoop en financiering)?

Voor individuele kosten, zoals isolatiemaatregelen, speelt Zonnewarmte-Ramplaankwartier geen rol in de prijsverschillen die in de loop van tijd kunnen ontstaan. Het ligt aan de timing van de individuele bewoners tegen welke kostenniveaus zij kunnen isoleren. 

Voor eventuele collectieve inkoop van PVT-panelen en warmtepompen kunnen er tussen de verschillende inkooprondes prijsverschillen ontstaan. In feite faciliteert Zonnewarmte-Ramplaankwartier een aanbod van de PVT-panelen en warmtepomp leveranciers en worden voorwaarden, garanties, levertermijnen en prijzen uitonderhandeld. Het staat bewoners altijd vrij om in te gaan op het aanbod dat uit een dergelijke inkoopronde komt. Zonnewarmte-Ramplaankwartier kan en wil niet prijsverschillen tussen verschillende rondes onderling verrekenen. 

Voor de gezamenlijke kosten, zoals het warmtenet, zullen alle kosten over de tijd in één en dezelfde coöperatie terecht komen, waarvan alle bewoners lid worden. Op basis van deze kostenniveaus worden jaarlijks de prijzen bepaald voor het vastrecht (zonnewarmteopslagbundel), die alle coöperatieleden dat jaar betalen. Eventuele prijsverschillen die ontstaan in de inkoop van, bijvoorbeeld, de aanleg van een WKO of een volgend deel van het warmtenet (leidingen) worden dus over alle bewoners / coöperatieleden gelijk verdeeld.

Wat kost deelname?

Aan deelname aan Zonnewarmte Ramplaankwartier zijn kosten verbonden: er wordt een zonnewarmtenet aangelegd, dat zijn collectieve kosten, en je moet je woning gereed maken voor

Lees verder »

Hoe groot is de investering?

Voor een gemiddelde woning in de buurt met twee bewoners, een woonoppervlak van 110m2, een (pre-corona) aardgasverbruik van 1.400m3 per jaar (ongeveer label E) en een beschikbaar dakoppervlak

Lees verder »

cft-topic-template