Over de proefboring- wat hebben ze gedaan?

De proefboring is klaar, wat is er precies gedaan?

Er is geboord tot 300 meter diepte om de bodem te onderzoeken. De samenstelling van de bodem bepaalt hoeveel water er in opgeslagen kan worden en op welke diepte de wko’s (warmte koude opslag) kunnen komen. 
Ook wordt er onderzocht waaruit de grond bestaat en wordt het grondwater onderzocht; is dit zoet, brak of zout. 

De uitkomsten zijn belangrijk voor het ontwerp van (het warmtenet met) de wko’s en wat het gaat kosten.

Op het terrein van de proefboring heeft het bedrijf Nathan Projects grondwater met grond erin opgeboord en dit ook direct weer de bodem in gebracht. Dit blubberige water werd steeds opgevangen, de grond die bezonk werd eruit gehaald en in genummerde bakken gedaan. Van elke bak werd vervolgens een beetje grond gedroogd. De droge grond is in een potje met etiket gedaan om mee te nemen naar het lab om te worden onderzocht. Van elke meter grond is er zo’n potje met een grondmonster.

Daarna zijn er peilbuizen in het gat geplaatst. Hiermee kunnen monsters van het grondwater worden genomen. Het grondwater zal worden onderzocht door bedrijf P&J Milieu. Daarna is het gat in de grond gedicht met grind en fijnzand. 

 

gerelateerde artikelen