Er komt een proefboring!

Het bedrijf Nathan voert een proefboring uit in de periode 5 t/m 18 juni 2024.
Doel van de proefboring is onderzoeken hoe de bodem onder het Ramplaankwartier precies is opgebouwd. Op basis van dit onderzoek kan het ontwerp voor het buurtwarmtenet worden gemaakt.

Wanneer vindt de proefboring plaats?
Nathan start 5 juni met de boorlocatie voorbereiden.
Maandag 10 juni start de daadwerkelijke boring en deze duurt tot en met vrijdag 14 juni.
De week erna wordt alles opgeruimd.

Waar vindt de proefboring plaats?
De locatie die hiervoor gekozen is, is de groenstrook op de Hospeslaan aan de Noordzijde. Dit bleek de enige geschikte locatie die voldoende toegankelijk is voor transport en waar voldoende werkruimte is.

Is er overlast te verwachten zoals geluid, trillingen, extra geparkeerde auto’s, etc?
Ja, er zal naar verwachting helaas wel wat overlast zijn:
– de werkzaamheden maken geluid en geven trillingen.
– de werklui zullen hun eigen auto’s in de buurt willen parkeren.
– bewoners kunnen in die periode geen gebruik maken van de groenstrook.
– we verwachten dat de werkzaamheden vroeg op de dag zullen starten (rond 7 uur).
Nathan zal de plek weer netjes opruimen maar we verwachten dat de groenstrook wel wat schade zal ondervinden.

Waar kan ik terecht als ik vragen of klachten heb?
Nathan zal de wijkbewoners gaan informeren middels een brief in de bus, waarin ook een mailadres en telefoonnummer staat voor vragen en/of klachten.
Deze contactgegevens zijn: info@nathan.nl, telefoon 0525-650680.

Hier kun je de informatiebrief van Nathan alvast downloaden en lezen:

gerelateerde artikelen