Wat houdt deelname aan Zonnewarmte in?

Als je deelneemt aan Zonnewarmte Ramplaankwartier dan word je geholpen met een stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij

De maatregelen worden niet uitgevoerd door Zonnewarmte Ramplaankwartier zelf, maar door professionele bedrijven. 

MaatregelOmschrijving
Isolatie-adviesIsolatie-advies op basis van het ingevulde Huisdossier en een woningschouw met betrekking tot isolatie, ventilatie en warmte-afgifte van de woning. Doel is dat de woning wordt geïsoleerd tot een warmtevraag van ‘schilindicator 70’ en de woning voldoende warm wordt als de cv-ketel (of warmtepomp) op 55º staat; dus de warmteafgifte (radiatoren etc.) zijn 55º -ready.
Warmtebesparing Uitvoering van de geadviseerde en gekozen isolatie- en ventilatiemaatregelen en eventuele aanpassing aan het warmte-afgiftesysteem.
OpwekinstallatiesInstallatie van PVT-panelen, boilervat, (hybride) water-water warmtepomp, leidingwerk en aanpassing elektra. Kosten variëren per woning, indicatie van de kosten komt uit de Rekenmodule. Voor de meeste deelnemende woningen zal er een periode zijn waarin het huis is uitgerust met PVT-panelen en een warmtepomp, maar ook nog gebruik wordt gemaakt van de cv-ketel (dit noemen we de cv / PVT hybride situatie).
OpslagInstalleren afleverset en aansluiting van de woning op het buurtwarmtenet en WKO opslag in de buurt. Aansluiting op het buurtwarmtenet kan pas als de Zonnewarmte installaties (PVT-panelen, warmtepomp, boilervat) in de woning zijn aangebracht.
AardgasvrijAls er al gasloos wordt gekookt: afsluiting van het gasnet.

NB: De indeling en omschrijving van de maatregelen zijn onder voorbehoud. Lopende het project kan dit veranderen.

Deelname betekent dat een woning van het aardgas af kan, mits:

 1. er voldoende PVT-panelen (vuistregel: 1m2 PVT per 10m2 gebruiksoppervlak) liggen op het eigen dak of (deels) op een dak van een andere coöperatie-genoot; én er een gezamenlijke wijk-opslag is (buurtwarmtenet plus WKO opslag), waarmee de woning tot 70kWh/m2/jaar kan worden verwarmd.
  • NB. als de woning een hogere woonwarmtevraag heeft, kan hieraan niet worden voldaan door de PVT-panelen en het buurtwarmtenet, maar zal aan de meervraag moeten worden voldaan met een hybride oplossing, dus een combinatie met de bestaande CV-ketel (op aardgas).
  • Zonnewarmte Ramplaankwartier zal een contract afsluiten met een exploitant die dit garandeert.
 2. de woning voldoende geïsoleerd is zodat de woonwarmtevraag maximaal 70kWh/m2/jaar is.
  • De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bewoner zelf; Zonnewarmte Ramplaankwartier helpt om dit te bereiken.

Naast dat we prestatie-verantwoordelijkheden opnemen in de concessie-contracten, kent het systeem drie backuptechnieken voor warmtevoorziening:

 1. met behulp van extra elektriciteit meer warmte genereren door de warmtepomp .
 2. tijdelijk nog gas erbij via hybride oplossing.
 3. indien nodig een grote centrale gasketel aan het buurtwarmtenet aansluiten, bijvoorbeeld de gasketel van het seniorenwoningencomplex ‘De Blinkert’.

Kunnen huurders meedoen?

Ja. Huurders kunnen meedoen in overleg met hun verhuurder. Elan Wonen en Zonnewarmte.NL Ramplaankwartier hebben de intentie om gezamenlijk een voorstel uit te werken, zodat

Lees verder »

cft-topic-template