Het Huisdossier

Het Huisdossier is de eerste, vrijblijvende, stap naar deelname aan het zonnewarmteproject.

In het Huisdossier, onderdeel Huidige situatie vul je informatie in over:

  • eigenschappen van je woning
  • genomen maatregelen voor isolatie en verduurzaming
  •  je energieverbruik

Na invulling van de benodigde vragen, komt er toegang tot de Rekenmodule. In de Samenvatting zie je dan een overzicht van de verwachtte investeringen en besparingen.

Wat is het Huisdossier?

Het Huisdossier is een online overzicht van allerlei zaken die met je woning te maken hebben. Het is een belangrijk onderdeel van het zonnewarmte-project. Op basis van

Lees verder »

cft-topic-template