Vooruitzichten Zonnewarmte 2023

In 2022 is er veel werk verzet in het project, maar dat was niet echt merkbaar voor de wijkbewoners. In 2023 verandert dat. 

Vooruitzichten begin 2023:

  1. Lancering Rekenmodule: inzicht in verwachtte kosten en besparingen en benodigde capaciteit apparatuur
  2. Isolatie-advies wordt mogelijk
  3. Inkoopronde Zonnewarmte-opwekinstallatie wordt voorbereid

Voor in de agenda:

  • Vrijdag 13 januari 10-12 uur: Zonnewarmteloket inloopspreekuur
  • Dinsdag 21 februari 20 uur: bijeenkomst in gymzaal Beatrixschool voor (potentiële) deelnemers, dwz wijkbewoners met een Huisdossier

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt.

gerelateerde artikelen