Presentatie ZonneWarmteNet rapport

Vandaag zagen de resultaten van een onderzoek naar een innovatief zonnewarmtenet het licht. Een zonnewarmtenet blijkt technisch en financieel haalbaar systeem om bestaande wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken, zo heeft een consortium van wetenschappers en bedrijven onder leiding van de TU Delft aangetoond. Het consortium heeft dit concept technisch uitgewerkt en voor het Ramplaankwartier technisch en financieel doorgerekend. Daarnaast is in een proefopstelling in The Green Village in Delft aangetoond dat het systeem technisch goed werkt. Daarmee ligt er een ontwerp voor het duurzaam verwarmen van huizen in een hele wijk, zonder dat een externe warmtebron zoals aardgas nodig is. In de onderstaande video wordt het onderzoek toegelicht.

Om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen, wordt hard gezocht naar manieren om bestaande wijken en gebouwen te verduurzamen en van het aardgas te ontkoppelen. Het zonnewarmtenet is een van de mogelijke oplossingen die het afgelopen jaar is ontwikkeld en getest.  Het zonnewarmtenet bestaat uit PVT-panelen (zonnepanelen die zowel warmte als elektriciteit opwekken) op het dak, een zeer lage temperatuur warmtenet gekoppeld aan een warmte/koudeopslag onder de grond en een warmtepomp in iedere woning. Op deze manier worden de woningen op een energieneutrale manier voorzien van warm water, verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. 

Ook financieel blijkt het zonnewarmtenet een interessant concept. Aan het begin moet een forse investering gedaan worden, maar daarna zijn er geen variabele energiekosten meer. Hierdoor is het zonnewarmtenet na enkele jaren goedkoper dan gas en de meeste andere alternatieven. De jaarlijkse kosten bestaan dan alleen uit onderhoud en aflossing van de gedane investering. De eigen elektriciteitsbehoefte van de warmtepomp wordt door de PVT-panelen opgewekt én het elektriciteitsnet hoeft niet te worden verzwaard, omdat er geen piekverbruik is in de winter. Met voldoende participatie uit de wijk en bij een laag rentepercentage is het betaalbaar te krijgen voor de deelnemers.

Het consortium, bestaande uit de TU Delft, Deltares, Greenvis, Stichting SpaarGas, Triple Solar, Fortes Energy Systems, de WarmteTRansitieMakers en ENGIE hoopt dat het zonnewarmtenet een gangbare methode wordt om bestaande wijken te verduurzamen.

 

Op de website www.zonnewarmtenet.nl worden de resultaten van het onderzoek uitgebreid beschreven en kunnen bestuurders en andere instanties meer informatie vinden over het zonnewarmtenet. De planning voor de implementatie van een zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier heeft door corona flink wat vertraging opgelopen, maar met dit onderzoek en de aanstaande besluitvorming in de gemeenteraad gaan de voorbereidingen onverminderd door.

 

gerelateerde artikelen