Wat is de stand van zaken?

In het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd. November 2023 staan de zaken er als volgt voor

  • De overheid heeft aan de gemeente Haarlem een flinke subsidie toegekend voor het zonnewarmteproject! Er is nu budget om het buurtwarmtenet in de hele wijk (van aaneengesloten woningen) aan te leggen, met 2 WKO’s (Warmte Koude Opslag).
  • Er zijn meer dan 600 wijkbewoners met een Huisdossier, dit is ruim boven het minimale aantal huishoudens dat nodig is voor het aanleggen van het buurtwarmtenet en het slaan van de putten voor warmte- en koudeopslag.
  • Na invullen van het Huisdossier rolt er een rekenmodule uit: een indicatie van de benodigde apparatuur en een inschatting van de investering en energiekosten na aansluiting op het buurtwarmtenet. 
  • Meer dan 100 wijkbewoners hebben aangegeven dat zij mee willen doen met de eerste pilotronde inkoop van de zonnewarmte-installatie.
  • De zonnewarmte-adviesronde is op stoom: de zonnewarmte-adviseurs komen op verzoek langs om een advies op maat te geven over verduurzamingsmaatregelen voor je woning.

De komende tijd gebeurt het volgende:

  • We zoeken de beste marktpartijen voor allerlei zaken rond het project: zoals leveranciers van warmtepompen en PVT-panelen, de installatie van apparatuur, etc.
  • De Zonnewarmte-buurtcoöperatie en het buurtwarmtebedrijf worden opgericht. 

Ontwikkelingen en het verloop van het project

Er zijn factoren waardoor we niet alles kunnen voorspellen over hoe precies het zonnewarmtenet zal doorgaan. Zoals de prijsontwikkelingen van materialen, levertijden en de beschikbaarheid van uitvoerders. Wat meewerkt zijn de beschikbare subsidies en gunstige duurzaamheidsleningen. Het project is in ontwikkeling en de informatie op deze website is een weergave van hoe het projectteam voorziet dat het project vorm zal krijgen.

De meest actuele planning zie je hier.

Draagvlak
Voordat er een buurtwarmtenet met ondergrondse opslag kan worden aangelegd, moeten er voldoende aansluitingen mogelijk zijn in de wijk. Het minimum aantal woningen dat mee moet doen is 200, in een straal van 600 tot 800 woningen. Als elke straat eenmaal een aantal koploper-woningen heeft, die hun huis verwarmen dmv de zonnewarmte-installatie, dan wordt er een ‘zwaan-kleef-aan’ effect verwacht waardoor steeds meer bewoners mee gaan doen.

Wat kun je doen?

Vraag een account aan en vul je Huisdossier in en krijg toegang tot jouw Rekenmodule: een inschatting wat deelname aan het zonnewarmtenet financieel en praktisch betekent voor

Lees verder »

cft-topic-template