Waarom Zonnewarmte?

Het Zonnewarmteconcept is de uitkomst van een proces waarin samen met de wijk is bepaald wat de belangrijkste uitgangspunten voor een warmteoplossing moesten zijn.

Onder leiding van TU Delft is onderzoek gedaan waarin verschillende warmteoplossingen met elkaar zijn vergeleken. Uit het onderzoek is een duidelijke winnaar naar voren gekomen: ZONNET, dat noemen we nu het zonnewarmtenet.

Dit bleek de oplossing die voldoet aan de uitgangspunten, het beste aansluit bij de situatie in het Ramplaankwartier, de minste CO2 uitstoot heeft én op termijn het goedkoopste is voor de deelnemende wijkbewoners.

cft-topic-template