Hoe bereiken we de realisatie van het buurtwarmtenet geschetst in het TKI project?

De eindsituatie, waarin woningen zonder gebruik van aardgas worden verwarmd, zal niet in één keer vanuit de huidige woonsituatie worden bereikt. De aanleg van een buurtwarmtenet gebeurt immers in stappen.

In de tussentijd kunnen woningen wel al voorbereid worden op de eindsituatie, door het installeren van een warmtepomp, PVT-panelen, een boilervat en leidingwerk. De bestaande gasgestookte cv-ketel blijft in de overgangsfase naar de eindsituatie behouden. Zo kan het in koude winters in de piek in de warmtevraag voorzien.

Zodra woningen zijn voorzien van basisisolatie en het warmtenet is aangelegd, kan de cv-ketel worden vervangen door de afleverset en de warmtepomp worden aangesloten op het warmtenet.

cft-topic-template