Wat wek je met een PVT-paneel op?

Met een PVT-paneel (Photovoltaïsch Thermisch) wek je warm water en elektriciteit op. Een PVT-paneel is namelijk een combinatie van een PV-paneel (zonnepaneel) dat elektriciteit genereert en een collector, die warmte uit de omgeving onttrekt. Bij een gemiddelde woning met schilisolatie label C is 12m2 PVT-panelen nodig. Deze panelen wekken de elektriciteit op die nodig is voor de warmtepomp.

De collector bevat een water-glycol mengsel, dat energie absorbeert uit de omgeving. Vervolgens stroomt deze vloeistof naar de warmtepomp, waar de energie wordt onttrokken en wordt gebruikt om water voor de radiatoren en het tapwater op te warmen. Er wordt dus naast elektriciteit ook warmte opgewekt. 

Wat is zonkapel?

Een zonkapel is een extra brede dakkapel, waardoor extra ruimte wordt gecreëerd voor plaatsing van PVT-panelen. Voor woningen met een schuin dak aan de straatzijde

Lees verder »

cft-topic-template