Kan ik ook koelen met het Zonnewarmte systeem?

Ten aanzien van de koelingsmogelijkheden is het van belang op te merken dat er een onderscheid is tussen actieve en passieve koeling.

Bij actieve koeling wordt het werkingsproces van de warmtepomp omgekeerd. Bij passieve koeling wordt gebruik gemaakt van de koelte die in de bodem is opgeslagen. 

Wat betreft de warmtepomp kijken we vooralsnog voornamelijk naar die via Triple Solar verkrijgbaar zijn. Triple Solar® heeft een koelmodule ontwikkeld om samen met de NIBE water/water-warmtepomp actief te kunnen koelen. De koelervaring is afhankelijk van je afgiftesysteem. Lees hier verder.  

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om in de eindsituatie, wanneer de woning is aangesloten op het buurtwarmtenet, passief te kunnen koelen. De insteek is dat bewoners dan gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in de zomer koude uit het buurtwarmtenet te onttrekken om de woning enkele graden te kunnen koelen. Op deze manier lever je tegelijkertijd warmte terug aan het net. Voor woningen met een geschikt afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren), is koeling mogelijk met een temperatuur van >18 °C, om condensatie en vochtproblemen te voorkomen.

De voordelen van passieve koeling zijn: 1) een zeer laag energieverbruik. 2) wanneer de woning wordt gekoeld wordt warmte geleverd aan het buurtwarmtenet, waardoor er nog meer warmte aan de warmte-en koudeopslag (wko) wordt toegevoegd.

De mogelijkheden om passief te koelen vanuit het Zonnewarmte systeem worden dus nog onderzocht maar hoe dan ook is dit type koeling pas aan de orde als het buurtwarmtenet er ligt.

cft-topic-template