Waar moet je rekening mee houden met leidingen voor vloeistoffen van de PVT-installatie?

In de hybride-situatie zijn de PVT-panelen gekoppeld aan de warmtepomp, die op haar beurt weer verbonden is met de cv-ketel.

Als het Zonnewarmtenet in de straat functioneert, kan de woning daarop aangesloten worden.

Dan is in de woning een afleverset nodig en leidingen vanaf de warmtepomp/afleverset naar buiten naar het Zonnewarmte-net.

Er is geen vaste plek voor plaatsing van de afleverset: er kan een voor de woning meest gunstige plek voor uitgekozen worden. De plek waar de afleverset hangt, moet in elk geval goed toegankelijk zijn en blijven bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie.

De precieze afmetingen van het leidingwerk is op dit moment nog niet helemaal bekend, maar hou voor de leidingen in de woning en naar het warmtenet in de straat rekening met leidingen met een doorsnede van 6 cm. Dit is inclusief een isolatieschil om de leiding heen om condensatie te voorkomen.

Als deze leidingen door de woning gaan lopen kan het een idee zijn om een bestaande of nieuwe leidingkoker daarvoor te gebruiken. Als het buitenom kan, dan is deze leiding mogelijk weg te werken achter een regenpijp, of te installeren in een nep-regenpijp.

cft-topic-template