Verslag wijkbijeenkomst 1 juni 2021

Op 1 juni 2021 vond het online wijkevent plaats: via Zoom werd live vanuit de Fablo Tennishal een uitleg gegeven van het project en was er gelegenheid voor vragen en discussie. U kunt het volledige programma hier terugkijken. Hier onder vind je een korte samenvatting en kun je de losse onderdelen terugkijken, en de slides van de presentaties downloaden.

Tijdens het online wijkevent stond ook een chatroom open, daarin werden talloze vragen gesteld en beantwoord. Die vragen en de antwoorden daarop zijn hier terug te lezen. NB: het SpaarGas team heeft nog niet alle vragen beantwoord, deze pagina wordt stapsgewijs bijgewerkt.

1. Mechtild Linssen: Introductie

Slides Video link

Op dinsdag 1 juni 2021 vond de wijkbijeenkomst over project SpaarGas plaats. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit online, met een live-uitzending vanuit de Fablo Tennishal. Een toepasselijke locatie, want bovenop de Fablohal liggen zonnepanelen van de voorloper van SpaarGas: DeZonnet.

Op het vorige wijkevent (januari 2020) is verteld over SpaarGas en werd er op de vraag vanuit het team van SpaarGas: ‘Mogen wij als SpaarGas-team het plan voor een zonnewarmtenet verder uitwerken?’ door een volle zaal met bewoners van het Ramplaankwartier volmondig met ‘Ja’ geantwoord. Dit heeft het SpaarGas-team gedaan, en het wijkevent van 1 juni was de gelegenheid waarop de resultaten daarvan werden gepresenteerd en de wijk vragen kon stellen en input kon geven.

Mechtild Lindssen: “In deze bijeenkomst komt aan bod wat team SpaarGas de laatste anderhalf jaar, na de laatste bijeenkomst, heeft gedaan, want ondanks corona heeft team SpaarGas niet stilgezeten. Het SpaarGas–panel aan tafel bestaat uit: Onno Beukenhorst, Eelco Fortuijn en Sam de Guchteneire. Zij zijn alle drie lid van het SpaarGas team .”

2. Eelco Fortuijn: SpaarGas, de stand van zaken

SlidesVideo link

Project SpaarGas is een samenwerking tussen Gemeente Haarlem en wijkbewoners van het Ramplaankwartier.
Het plan van SpaarGas is om de wijk aardgasvrij te maken in drie stappen:

1. Isolatie (basis-isolatie, ventilatie, grotere radiator)
2. Opwek+ (PVT zonnepanelen, warmtepomp)
3. Opslag+ (afleverset, wijknet, WKO)

PVT zonnepanelen hebben een extra onderlaag t.o.v. gewone zonnepanelen. In de zomer voert deze extra onderlaag de hitte af via een vloeistof die via een warmtenet in de wijk naar een 100 meter diepe grondlaag wordt geleid. Daar ontstaat een warme grondwaterbel, ook wel het WKO (Warmte Koude Opslag) genoemd. In de winter haal je de warmte weer naar jouw huis toe door de warmtepomp het (in de zomer opgeslagen) warme water naar jouw huis te laten komen. In het tussenseizoen kan iedere woning zijn eigen huis van warmte voorzien, omdat de warmte meteen naar de woning wordt doorgesluisd door de warmtepomp en heb je de WKO niet nodig.

3. Vragen aan het publiek

Er werden twee vragen aan het publiek voorgelegd:

Wat vindt u het meest belangrijk? Het energieadvies moet per stap inzicht geven in:

 

Welke stelling is het meest op u van toepassing? Ik ga de stappen naar aardgasvrij alleen zetten als:

4. Onno Beukenhorst: Planning

Slides Video link
Dit jaar willen SpaarGas aan wijkbewoners een concept-aanbod aanbieden. In dit concept aanbod schetsen we een plaatje over wat SpaarGas concreet zou kunnen betekenen voor jouw woning, maar ook wat ervoor nodig is om mee te doen. Als bewoners een huisdossier een online huisdossier aanmaken en invullen, kan met de bespaar-calculator berekend worden wat de maatregelen je kosten en wat ze je zullen opleveren. Naar aanleiding daarvan wordt het concept-aanbod neergelegd. Verder zullen er verschillende knopen worden doorgehakt die gaan over o.a. de financiering (leningen en subsidie) van het project gaan en de rol van de gemeente Haarlem. Op 1 februari 2022 zal duidelijk zijn of de subsidie wordt toegekend en als dit het geval is, zullen er concrete stappen worden ondernomen.

5. Interview met Robbert Berkhout, wethouder duurzaamheid Gemeente Haarlem

 Video link

Robbert Berkhout: “Project SpaarGas past helemaal in ons duurzaamheidsbeleid. Het is geweldig te bedenken hoe we huizen, die daar normaliter niet voor in aanmerking komen, aardgasvrij kunnen maken. En om deze plannen als blauwdruk te gebruiken voor andere wijken in Haarlem en zelfs in heel Nederland.
De betrokkenheid van de wijkbewoners is geweldig. Het is een hele mooie stap dat er zoveel mensen in de digitale ruimte zitten om samen in gesprek te gaan over vragen als: waar loop je tegenaan, hoe gaan we het aanpakken? Het is belangrijk om aan beide kanten het gesprek aangaan; laat weten wat jouw vragen zijn, maar neem buren ook mee in hoe jij jouw huis hebt verduurzaamd.”. Kijk het volledige interview terug via de video link.

6.Sam de Guchteneire, Gemeente Haarlem

SlidesVideo link

“Het doel is om Haarlem aardgasvrij te hebben in 2040. Om aardgasvrij te worden met behulp van een lucht/waterpomp moet het huis worden geïsoleerd. Het isoleren is niet altijd even makkelijk, aangezien er veel jaren ’30 woningen zijn. De samenwerking tussen bewoners en Gemeente Haarlem is hierin essentieel. De bewoners kennen elkaar en kunnen hun buren meenemen, maar kunnen ook hun eigen expertise inzetten. De Gemeente Haarlem heeft bijvoorbeeld toegang tot financiering, kennis van aanbesteding en ervaring in het uitvoeren van werkzaamheden op grote schaal.”

7. PVT-panelen: een praktijkvoorbeeld uit de wijk

 Video link

Eise Jan Wattel woont in het Ramplaankwartier is van het aardgas af en verwarmd zijn huis met PVT-panelen. Dirk Kruyder, de in het Ramplaankwartier woonachtige filmmaker van Camont mediaproducties maakte deze video-impressie:

8. Vragen aan het publiek

Welke stelling is het meest op u van toepassing? Van het project SpaarGas spreekt mij het meest aan dat:

9. Ivo Pothof:

SlidesVideo link

Ivo Pothof is werkzaam bij Deltares als coördinator Strategisch Onderzoek naar ‘Energiestromen uit water en ondergrond’en zet eveneens als hoofddocent bij de TU Delft een vakgroep op die zich met duurzame warmtenetten bezighoudt. “Er zijn verschillende opties voorbijgekomen om gewonnen warmte vast te houden, maar uit onderzoek is gebleken dat het zonnewarmtenet het meest ideale oplossing voor woonwijken die niet makkelijk toegankelijke restwarmte-bronnen beschikbaar hebben. In de grafiek kun je zien hoeveel warmte er in de zomermaanden wordt opgeslagen (Warmte van PVT -> Net) en hoeveel warmte je in de wintermaanden uit de seizoensopslag kan halen (Warmte van Net -> WP).”

Doe mee!

  1. Maak een account en een huisdossier aan op www.ramplaankwartier.nl!
  2. Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  3. Stel je vragen en denk mee.