Aardgasprijzen gaan door het dak: tijd om er PVT op te leggen.

De recente grote stijging in de gasprijs doet de vraag rijzen: hoe zit het in de toekomst met de betaalbaarheid en beschikbaarheid van aardgas? En wat betekent dit voor de energierekening?

Deelnemers aan SpaarGas hoeven zich hier niet druk over te maken. We streven namelijk naar aardgasvrije woonwijk. En aardgasvrij verwarmen heeft, naast het ontzien van het klimaat, nog een groot voordeel: De rekening voor warm water en het verwarmen van je huis is onafhankelijk van de gasprijs. Wijkbewoners zijn leverancier én afnemer van hun warmte en bepalen samen in een Wijk Energie Vereniging de prijzen.

Naast het feit dat je voor warm water en de verwarming niet meer afhankelijk bent van de aardgasprijs, wordt met de PVT-panelen ook elektriciteit opgewekt.
Volgens onze partner Alliander is het huidige elektriciteitsnet geschikt voor een ZonneWarmteNet:
– Zelfs al komt op 90% van de woningen gemiddeld 12m2 PVT te liggen, dan nog kan het huidige elektriciteitsnet dit aan;
– Vanwege de zeer gunstige COP van een ZonneWarmteNet (5,5 of hoger) is de elektriciteitsvraag zelfs op koude dagen niet hoger dan het huidige net aan kan.
Het in de zomer opgewekte surplus aan elektriciteit wordt gebruikt voor het verwarmen van water in het boilervat, voor verlichting en voor elektrische apparaten. De rest wordt terug geleverd aan het net en middels saldering in de winter weer van het net afgenomen voor de warmtepomp. Dit betekent: minder elektriciteit afnemen van het energiebedrijf. En dat is goed nieuws, want de elektriciteitsrekening is sterk afhankelijk van de prijzen van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas.

Eigen duurzame warmte opwek: rustig slapen met een voorspelbare energierekening

Zie je dat wel zitten?

  • Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.
  • Vraag een huisdossier aan en krijg inzicht in je woning. In de toekomst maken we aan de hand daarvan een advies op maat over het duurzaam en betaalbaar verwarmen van je woning
  • Ben je al enthousiast over het SpaarGas project: teken de intentieverklaring. Je verbindt je dan nog nergens aan, maar geeft aan dat je graag mee wilt doen.
Gasprijs