2023-12-Zonkapelenquete

Enquête belangstelling zonkapel

2023-12-Zonkapelenquete

Introductie:

De gemeente overweegt om het huidige beleid mbt vergunning voor een zgn 'zonkapel' aan te passen, ten behoeve van de warmtetransitie/ mogelijke deelname aan het zonnewarmteproject. 

Een zonkapel is een brede dakkapel op een schuin dak aan de straatzijde, gericht op een noordelijke richting (N, NO, NW, ONO, WNW), waar PVT-panelen op kunnen worden geplaatst. 

Wist je dat:

  • als je een schuin dak hebt, gericht op noordwest, noord of noordoost, de opbrengst van PVT-panelen zoveel lager is dat het niet rendabel is?
  • op bestaande dakkapellen installateurs liever geen PVT-panelen leggen vanwege de constructie, tenzij de dakkapel erg stevig is of aan weerszijde steunt op een draagmuur?


Oplossing: Als je op zo’n schuin dak een zonkapel plaatst - dwz een brede en stevige dakkapel met daarop PVT-panelen - dan kun je wél flink veel energie (zowel elektriciteit als warmte) opwekken, ook als je schuine dak gericht is op het noorden, het noordwesten of het noordoosten.

Let op!

  • Deze enquete gaat alleen over de mogelijke belangstelling en noodzaak voor zo'n zonkapel.
  • De resultaten van deze enquete gaan naar de gemeente Haarlem, zodat zij kan beslissen over mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan betreffende dakkapellen straatzijde ten behoeve van deelname zonnewarmteproject.
  • Er is momenteel (nog) geen definitief ontwerp of kostenindicatie voor een zonkapel. 

Een bestaande dakkapel aan de straatzijde is vaak beperkt qua afmetingen. Niet elke bestaande dakkapel is bovendien erop berekend om PVT-panelen op te leggen.

PVT-panelen geplaatst op een plat dak (van de dakkapel) hebben een veel betere opbrengst dan als ze op het schuine noordelijke dakvlak worden geplaatst.

Dank voor het invullen.

Wilt u nog een toelichting geven, dat kan hieronder.