Let op! Disclaimer.


Aan dit overzicht, namelijk de Rekenmodule samenvatting, hoofdblad en bijlagen, kunnen geen rechten worden ontleend.
De getoonde berekeningen zijn inschattingen op basis van een voldoende geïsoleerde woning (schilindicator 70).

Het zonnewarmtenet is nog in ontwikkeling.
Dit betekent dat de eindsituatie voor een woning (hoeveelheid PVT, capaciteit warmtepomp, temperatuur van het warmtenet, vastrecht) anders kan worden dan in deze rekenmodule wordt berekend of verondersteld.

Deze Rekenmodule is zorgvuldig opgesteld op basis van de ons bekende gegevens.
Omdat er gedurende het project wijzigingen en aanpassingen zijn in deze gegevens, wordt de Rekenmodule af en toe herzien en verbeterd op grond van nieuwe (prijs-)ontwikkelingen en inzichten.

Vind je een grote mate van zekerheid over de eindsituatie belangrijk?
Dan adviseren wij de rekenmodule vooral te gebruiken voor (de opmaat tot) een zonnewarmte-advies. Wacht dan met de aanschaf van PVT en warmtepomp totdat het precieze ontwerp van het zonnewarmtenet af is.

Vind je nu al overstappen op een duurzame energieoplossing belangrijk?
Gebruik de rekenmodule dan als de beste indicatie voor de hoeveelheid PVT en capaciteit warmtepomp. Je kiest dan voor een gasloze of hybride tussenfase tot het buurtwarmtenet er is, die zeer waarschijnlijk al aantrekkelijk is.

Wil je dat we meekijken en meedenken voordat je een opwek-installatie-offerte accepteert?
Neem dan contact op met het zonnewarmteteam door je vraag te stellen via het contactformulier op de website of loop binnen bij het Zonnewarmteloket.